Η με αριθμ.418/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου ‘’ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΡΕΝΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ ‘’ .

ΑΔΑ: Ψ1ΚΕΩΗΑ-Η5Π
Ημ. Απόφ.: 18/11/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ1ΚΕΩΗΑ-Η5Π"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP