Η με αριθμ. 419/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης της υπ’αριθμ. 53/2021 απόφασης ΔΣ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. με θέμα: «Ορθή επανάληψη 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021»

ΑΔΑ: 9ΘΣΖΩΗΑ-Π5Π
Ημ. Απόφ.: 18/11/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΘΣΖΩΗΑ-Π5Π"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP