Η με αριθμ.474/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας της σύμβασης με την ανάδοχη εταιρεία που αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την “Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου ή και Συνοδευτικού Εξοπλισμού – Φιλόδημος ΙΙ ”, συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00 € ευρώ με Φ.Π.Α.»

ΑΔΑ: 6Μ1ΝΩΗΑ-ΩΓΘ
Ημ. Απόφ.: 22/09/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Μ1ΝΩΗΑ-ΩΓΘ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP