Η με αριθμ.479/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: “Ασφαλτοστρώσεις οδών Αρτάκη Ι (Κύζικος)”»

ΑΔΑ: ΨΑ1ΣΩΗΑ-Π4Τ
Ημ. Απόφ.: 23/09/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΑ1ΣΩΗΑ-Π4Τ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP