Η με αριθμ.480/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Αποκατάσταση Υφισταμένων Υποδομών Κοινοχρήστου Χώρου Παραλιακού Μετώπου Μπουρτζίου Δ.Ε. Ληλαντίων Δήμου Χαλκιδέων κατόπιν Θεομηνίας της 8 & 9/08/2020 (ΚΑ Εισόδου 1325.0003)” , πέραν της προβλεπόμενης ημερομηνίας περαίωσης της 03-09-22, κατά τέσσερις (4) μήνες, μέχρι την 03-01-2023. ».

ΑΔΑ: ΨΙΙ0ΩΗΑ-Ψ5Η
Ημ. Απόφ.: 23/09/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΙΙ0ΩΗΑ-Ψ5Η"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP