Η με αριθμ.483/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο.: «Ασφάλιση των οχημάτων-μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου Χαλκιδέων», συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € άνευ Φ.Π.Α, για το έτος 2022-2023,α/α συστήματος:168373»

ΑΔΑ: 6Ι9ΑΩΗΑ-ΨΩΛ
Ημ. Απόφ.: 21/09/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ι9ΑΩΗΑ-ΨΩΛ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP