Η με αριθμ. 497/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Αποδοχή της 3/6-16.9.2022 απόφασης Δ.Σ. της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε. περί ορισμού εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Χαλκιδέων για τη “Διάθεση των σύμμεικτων αστικών και προσομοιωμένων προς αυτά στερεών αποβλήτων του Δήμου Χαλκιδέων στις Εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ της Π.Α.ΔΥ.Θ.  Α.Ε. στα Τρίκαλα  Θεσσαλίας”»

ΑΔΑ: 6Μ2ΤΩΗΑ-ΚΨ2
Ημ. Απόφ.: 22/09/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Μ2ΤΩΗΑ-ΚΨ2"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP