Η με αριθμ.516/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης όρων Διακήρυξης Δημοπράτησης του έργου:“ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ”» ​

ΑΔΑ: 6ΑΖΕΩΗΑ-Η11
Ημ. Απόφ.: 12/01/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΑΖΕΩΗΑ-Η11"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP