Η ΜΕ ΑΡΙΘΜ.517/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης όρων Διακήρυξης του έργου:“ Ανάπλαση πλατείας Καλοχωρίου – Παντειχίου ”»

ΑΔΑ: ΩΝΖΒΩΗΑ-ΝΛΜ
Ημ. Απόφ.: 12/01/2022
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP