Η με αριθμ. 519/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης όρων Διακήρυξης Δημοπράτησης του έργου:“ Επισκευή Συντήρηση και Νέες Κατασκευές Αναβάθμισης Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Χαλκιδέων”»

ΑΔΑ: ΨΩΛ9ΩΗΑ-ΟΥΟ
Ημ. Απόφ.: 12/01/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΩΛ9ΩΗΑ-ΟΥΟ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP