Η με αριθμ.527/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης όρων Διακήρυξης Δημοπράτησης του έργου:“ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗΣ MANΔPOTOIXOY KOIMHTHPIΟΥ AΓ. IΩANNOY”»

ΑΔΑ: Ω86ΡΩΗΑ-ΣΕΗ
Ημ. Απόφ.: 12/01/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω86ΡΩΗΑ-ΣΕΗ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP