Η με αριθμ.617/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. του έργου:«Aποκατάσταση, ανάδειξη, ανάπτυξη και λειτουργική επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας».

ΑΔΑ: 6Τ66ΩΗΑ-ΜΞΕ
Ημ. Απόφ.: 23/11/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Τ66ΩΗΑ-ΜΞΕ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP