Η με αριθμ. 623/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 6/2022 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά την “Αποδοχή – κατανομή συμπληρωματικής επιχορήγησης, ποσού 144.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου μας”».

ΑΔΑ: 9ΒΛΜΩΗΑ-ΕΨΠ
Ημ. Απόφ.: 22/11/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΒΛΜΩΗΑ-ΕΨΠ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP