Η με αριθμ.7/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης 2ου πρακτικού Αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: “Κατασκευή πεζόδρομου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 63Α, 65Α ΚΑΙ 69Α της Δημοτικής Ενότητας Ν. Αρτάκης”, προϋπολογισμού 140.000,00 € (με 24% Φ.Π.Α), Αριθ. Διακήρυξης.: 600/22, και Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 193526»

ΑΔΑ: ΨΑΦ2ΩΗΑ-ΤΛ0
Ημ. Απόφ.: 20/01/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΑΦ2ΩΗΑ-ΤΛ0"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP