Η με αριθμ.745/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης Δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου στη Δημοτική Ενότητα Ανθηδόνας »

ΑΔΑ: 65Θ8ΩΗΑ-ΣΤΡ
Ημ. Απόφ.: 20/01/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/65Θ8ΩΗΑ-ΣΤΡ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP