Η με αριθμ. 752/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής διενέργειας Δημοπρασίας για αγορά ακινήτου»

ΑΔΑ: ΩΖΟ3ΩΗΑ-ΤΤ9
Ημ. Απόφ.: 20/01/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖΟ3ΩΗΑ-ΤΤ9"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP