Η με αριθμ. 86/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου αναφορικά με το Χ.Ε Προπληρωμής σειράς Δ αριθμ. 1/2023».

ΑΔΑ: ΡΗΣ7ΩΗΑ-Μ5Τ
Ημ. Απόφ.: 15/03/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΗΣ7ΩΗΑ-Μ5Τ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP