Η με αριθμ. 87/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης μεταβολής ποσοστών συμμετοχής ΕΤΕπ και Τ.Π και Δανείων στη χρηματοδότηση έργων ενταγμένων στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» τα οποία μεταφέρθηκαν στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα « Αντώνης Τρίτσης».

ΑΔΑ: 97ΜΣΩΗΑ-ΒΨΩ
Ημ. Απόφ.: 17/03/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/97ΜΣΩΗΑ-ΒΨΩ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP