Η με αριθμ.88/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης “Μελέτη πράξης εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήματα της συνοικίας Η Χαλκίδας”,αριθμ. συστημ. ΕΣΗΔΗΣ 193391».

ΑΔΑ: 92ΚΟΩΗΑ-097
Ημ. Απόφ.: 17/03/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/92ΚΟΩΗΑ-097"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP