Η με αριθμό 297-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:

ΑΔΑ: ΨΗ5ΛΩΗΑ-ΒΤΡ
Ημ. Απόφ.: 09/09/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΗ5ΛΩΗΑ-ΒΤΡ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP