Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Χαλκιδέων για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. – αποφ. 4-2017

ΑΔΑ: 7ΥΖΙΩΗΑ-Α5Ι
Ημ. Απόφ.: 18/09/2017
https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΥΖΙΩΗΑ-Α5Ι"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP