ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΔΑ: 6ΣΩΟΩΗΑ-ΗΕΠ
Ημ. Απόφ.: 25/11/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΣΩΟΩΗΑ-ΗΕΠ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP