Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Νέας Αρτάκης (Κ.Ε.Λ.Ν.Α.)» στη Δ.Ε. Νέας Αρτάκης του Δήμου Χαλκιδέων Π.Ε. Εύβοιας

ΑΔΑ: 6ΞΨ4ΩΗΑ-ΗΟΩ
Ημ. Απόφ.: 11/08/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΞΨ4ΩΗΑ-ΗΟΩ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP