Νυχτερινή απασχόληση καθώς και απασχόληση αργιών, Κυριακών και εξαιρέσιμων (προς συμπλήρωση εβδομαδιαίας εργασίας) των Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και Καθαριότητας & Ανακύκλωσης , και απασχόληση αργιών, Κυριακών και εξαιρέσιμων (προς συμπλήρωση εβδομαδιαίας εργασίας), υπερωριακή απογευματινή απασχόληση καθώς και απασχόληση αργιών, Κυριακών και εξαιρέσιμων των Δημοτικών Κοιμητηρίων της Δ/νσης Προσόδων του Δήμου Χαλκιδέων, για το έτος 2019

ΑΔΑ: ΩΥΛΗΩΗΑ-ΩΘ5
Ημ. Απόφ.: 12/02/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΥΛΗΩΗΑ-ΩΘ5"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP