ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ

ΑΔΑ: Ψ0Ε1ΩΗΑ-ΥΙΝ
Ημ. Απόφ.: 04/01/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ0Ε1ΩΗΑ-ΥΙΝ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP