ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΔΑ: 7ΝΛ5ΩΗΑ-Α3Φ
Ημ. Απόφ.: 19/04/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP