Παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: 64ΕΦΩΗΑ-Υ4Π
Ημ. Απόφ.: 21/11/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/64ΕΦΩΗΑ-Υ4Π"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP