Παράταση συνολικής διάρκειας της με αρ. πρωτ. 20994/08-06-2018 Σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Ανεξάρτητων Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων του Δήμου Χαλκιδέων», για τις «Υπηρεσίες Συμμόρφωσης στον Κανονισμό στον Κανονισμό για τη Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)»

ΑΔΑ: 6ΕΚΦΩΗΑ-Τ57
Ημ. Απόφ.: 07/06/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΕΚΦΩΗΑ-Τ57"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP