Περί 1ης (υποχρεωτικής) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος(υπ. αρ. 58/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: 6ΔΥΖΩΗΑ-53Ω
Ημ. Απόφ.: 15/03/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΔΥΖΩΗΑ-53Ω"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP