Περί 1ης (υποχρεωτικής) τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020

ΑΔΑ: 6Ψ6ΙΩΗΑ-7ΓΞ
Ημ. Απόφ.: 16/03/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ψ6ΙΩΗΑ-7ΓΞ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP