Περί 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2023 (υπ.αρ. 143/23 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: ΨΑΟΥΩΗΑ-3ΦΛ
Ημ. Απόφ.: 24/05/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΑΟΥΩΗΑ-3ΦΛ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP