Περί 2ης επανακατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) Π.Ο.Ε. στο οικονομικό Έτος 2019

ΑΔΑ: ΩΥΝΛΩΗΑ-Ι8Λ
Ημ. Απόφ.: 07/11/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΥΝΛΩΗΑ-Ι8Λ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP