Περί 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «Κατασκευή χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες, Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Κ.Α.Εσόδων:1322.0028)»

ΑΔΑ: ΨΕΓΚΩΗΑ-0Ω0
Ημ. Απόφ.: 02/11/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΕΓΚΩΗΑ-0Ω0"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP