Περί 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΖΙΚΕΙΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ

ΑΔΑ: ΩΗΧΝΩΗΑ-ΣΩΡ
Ημ. Απόφ.: 10/08/2021
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP