Περί 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2020

ΑΔΑ: 6534ΩΗΑ-Μ7Ι
Ημ. Απόφ.: 16/03/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/6534ΩΗΑ-Μ7Ι"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP