Περί 3ης επανακατανομής ποσού 94.703,60 € χρηματοδότησης “Πολιτικής Προστασίας ΠΟΕ”

ΑΔΑ: 9Π6ΛΩΗΑ-Δ7Ο
Ημ. Απόφ.: 23/06/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/9Π6ΛΩΗΑ-Δ7Ο"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP