Περί 5ης αναμόρφωσης (τροποποίησης) προϋπολογισμού & τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος οικ. Έτους 2019»(108/2019 Οικ.Επ)

ΑΔΑ: Ω1Δ3ΩΗΑ-4Ι7
Ημ. Απόφ.: 25/04/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω1Δ3ΩΗΑ-4Ι7"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP