Περί 6ης αναμόρφωσης (τροποποίησης) προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019»(120/2019 Οικ.Επ)

ΑΔΑ: ΩΒΖΙΩΗΑ-ΔΟΓ
Ημ. Απόφ.: 31/05/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP