Περί άδειας κοπής δέντρου στην οδό Αργυροκαστρίτου 25 στη Χαλκίδα (208/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: Ψ1ΟΑΩΗΑ-Χ8Ο
Ημ. Απόφ.: 10/10/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ1ΟΑΩΗΑ-Χ8Ο"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP