Περί αγοράς ακινήτου με δημοπρασία στην Κοινότητα Αγίου Νικολάου

ΑΔΑ: 6ΛΥΛΩΗΑ-61Χ
Ημ. Απόφ.: 17/02/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΛΥΛΩΗΑ-61Χ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP