Περί αγοράς ακινήτου με δημοπρασία στην Κοινότητα Ανθηδόνας (τ. Λουκίσια)

ΑΔΑ: ΨΔΙ3ΩΗΑ-ΟΣΧ
Ημ. Απόφ.: 17/02/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΔΙ3ΩΗΑ-ΟΣΧ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP