Περί αντικατάστασης γραμματέα της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών (αρ. απόφ. 30/2022 Δ.Σ.)

ΑΔΑ: 9Β0ΛΩΗΑ-90Ο
Ημ. Απόφ.: 02/11/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/9Β0ΛΩΗΑ-90Ο"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP