Περί αντικατάστασης γραμματέως και ορισμού αναπληρωτή Προέδρου στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης ή μίσθωσης πραγμάτων και ακινήτων (υπ. αρ. 214/20 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)

ΑΔΑ: Ω0ΞΠΩΗΑ-ΩΩΨ
Ημ. Απόφ.: 06/04/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω0ΞΠΩΗΑ-ΩΩΨ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP