Περί αντικατάστασης μελών της Επιτροπής Καθορισμού και Μεταφοράς κάδων αποκομιδής απορριμμάτων – ανακύκλωσης

ΑΔΑ: Ψ8ΤΒΩΗΑ-5ΨΤ
Ημ. Απόφ.: 11/01/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ8ΤΒΩΗΑ-5ΨΤ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP