Περί αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ

ΑΔΑ: Ψ690ΩΗΑ-ΗΔ6
Ημ. Απόφ.: 07/10/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ690ΩΗΑ-ΗΔ6"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP