Περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων, επί της οδού Ιπποκράτους (Ο.Τ. 183) στο Βασιλικό της Δ.Ε. Ληλαντίων

ΑΔΑ: 6Κ5ΕΩΗΑ-ΖΝ9
Ημ. Απόφ.: 02/09/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Κ5ΕΩΗΑ-ΖΝ9"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP