Περί απαγόρευσης της στάσης και στάθμευσης οχημάτων

ΑΔΑ: 9Α8ΘΩΗΑ-ΙΤ6
Ημ. Απόφ.: 09/06/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/9Α8ΘΩΗΑ-ΙΤ6"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP