Περί αποδοχής – Α΄ κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Μονάδων Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

ΑΔΑ: ΨΨ9ΞΩΗΑ-ΚΡΝ
Ημ. Απόφ.: 01/04/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΨ9ΞΩΗΑ-ΚΡΝ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP