Περί αποδοχής όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι”, σύμφωνα με το Άρθ. 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας & Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018) και ισχύει», ύψους 1.305.000,00Ευρώ, που αφορά την Χρηματοδότηση του Έργου (3 Εργολαβίες) με Τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΔΑ: 655ΕΩΗΑ-Κ09
Ημ. Απόφ.: 07/05/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/655ΕΩΗΑ-Κ09"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP