«Περί Αποδοχής της Τροποποίησης Ένταξης της Πράξης “Αναβάθμιση Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων παραλιών Δήμου Χαλκιδέων” με κωδ. ΟΠΣ 5026773 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020”»

ΑΔΑ: 9ΩΜΩΩΗΑ-ΓΗΧ
Ημ. Απόφ.: 10/04/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΩΜΩΩΗΑ-ΓΗΧ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP